Pulpit menadżera

Dostęp do danych księgowych Twojej firmy online. Analizy i zestawienia w dowolnym czasie. Dla Klientów biura rachunkowego – gratis.

Zaloguj się

Opis

Klienci biura rachunkowego CODOGROSZA w ramach obsługi księgowej uzyskują dostęp online do danych księgowych za pomocą aplikacji pulpit menadżera.