Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nie jest instrumentem pochodnym

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: WSA w GliwicachSygnatura: I SA/Gl 352/15Data orzeczenia: 2015-11-03Meritum sprawy: Czy ewentualne przysporzenie majątkowe, tj. wynagrodzenie z tytułu realizacji certyfikatów, jakie otrzyma wnioskodawca z tytułu realizacji certyfikatów należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych? Rozstrzygnięcie: odrębnym od kapitałów pieniężnych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście; powołał się na treść art. 13 pkt…

Wynagrodzenie jako instrument finansowy

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: WSA we WrocławiuSygnatura: IBPB-2-2/4511-107/16/JGData orzeczenia: 2016-04-11Meritum sprawy: Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Osoby uprawnione z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki…