Korekta VAT z kasy fiskalnej niedozwolona

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: Dyrektor Izby Skarbowej w BydgoszczySygnatura: IPTPP1/4512-546/15-2/RGData orzeczenia: 2015-11-27Meritum sprawy: W przypadku zaistnienia sytuacji, w której rozliczenie podatku jest niezgodne z faktycznym przebiegiem transakcji, bądź obowiązującymi przepisami, konieczna jest korekta tych rozliczeń. Przyczyny niezgodności, o których mowa wyżej mogą wynikać ze zdarzeń mających miejsce po dokonaniu transakcji (np. rabaty, reklamacje, podwyżki ceny),…

Interpretacja VAT fitness i siłownie – usług rekreacji

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: Ministerstwo FinansówSygnatura: PT1/033/32/354/LJU/14Data orzeczenia: 2014-12-02Meritum sprawy: Jaką wysokość stawki VAT należy stosować od opłaty usług siłowni, klubu fitness, Rozstrzygnięcie: Stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu),…

Odliczenie kosztów oddziału zagranicznego od dochodów w Polsce

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: Naczelny Sąd AdministracyjnySygnatura: II FSK 3523/13Data orzeczenia: 2016-02-18Meritum sprawy: Spółka wskazała, że w dniu 14 stycznia 2000 r. nabyła udział we współwłasności nieruchomości budynkowej położonej we Francji. Po zakupie nieruchomości, która wymagała nakładów o charakterze ulepszeniowym, Spółka ponosiła szereg wydatków, a w styczniu 2011 r. Spółka sprzedała nieruchomość. W związku z…

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nie jest instrumentem pochodnym

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: WSA w GliwicachSygnatura: I SA/Gl 352/15Data orzeczenia: 2015-11-03Meritum sprawy: Czy ewentualne przysporzenie majątkowe, tj. wynagrodzenie z tytułu realizacji certyfikatów, jakie otrzyma wnioskodawca z tytułu realizacji certyfikatów należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych? Rozstrzygnięcie: odrębnym od kapitałów pieniężnych źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście; powołał się na treść art. 13 pkt…

Wynagrodzenie jako instrument finansowy

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: WSA we WrocławiuSygnatura: IBPB-2-2/4511-107/16/JGData orzeczenia: 2016-04-11Meritum sprawy: Czy ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskiwane przez Osoby uprawnione z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek uczestnictwa, powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły w tym zakresie jakiekolwiek obowiązki…