Korekta VAT z kasy fiskalnej niedozwolona

Dane orzeczenia: Autor orzeczenia: Dyrektor Izby Skarbowej w BydgoszczySygnatura: IPTPP1/4512-546/15-2/RGData orzeczenia: 2015-11-27Meritum sprawy: W przypadku zaistnienia sytuacji, w której rozliczenie podatku jest niezgodne z faktycznym przebiegiem transakcji, bądź obowiązującymi przepisami, konieczna jest korekta tych rozliczeń. Przyczyny niezgodności, o których mowa wyżej mogą wynikać ze zdarzeń mających miejsce po dokonaniu transakcji (np. rabaty, reklamacje, podwyżki ceny),…

Opodatkowanie zarządzających spółką

Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy sugeruje, że umowy mające charakter umowy o zarządzanie, nawet jeżeli świadczone są w ramach działalności gospodarczej mogą zostać zakwalifikowane jako działalność osobista co przekłada się na brak możliwości zastosowania podatku liniowego. Podstawa prawna: opodatkowanie umów o zarządzanie Interpretacja w sprawie opodatkowania umów o zarządzaniePrzychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie…