Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nie jest instrumentem pochodnym

You are here: