Promocja!

Obsługa płacowa

49  39 

Naliczanie wynagrodzeń pracowników  to oferta kompleksowej usługi związanej z finansową obsługą wynagrodzeń. Rachuba płac obejmuje prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej przekazywanie dokumentów do ZUS,US, PFRON.

Indywidualna wycena

Zamów

Opis

Usługa obsługi płacowej obejmuje:

 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie pensjipracowników, obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych, zasiłków
 • Przygotowanie przelewów wynagrodzeń, składek na ZUS i PFRON
 • Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS
 • Miesięczne rozliczenia składekna ubezpieczenia społeczne
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski wynagrodzeń)
 • Sporządzanie dokumentacji RP-7do ustalenia kapitału początkowego
 • Obliczanie zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych i kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4PIT-8, inne)
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkudla pracowników (PIT-40PIT-11)
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Naliczanie benefitów
 • Opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych
 • Reprezentacja klienta przed organami urzędu skarbowego, ZUS oraz obsługa kontroli PIP.